O mnie

Jestem psychologiem z zamiłowania i z wiedzą popartą starannym wykształceniem. W 2006 roku ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim.

Posiadam dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie” uprawniające mnie do świadczenia poradnictwa psychologicznego w ramach systemowej pracy z rodziną. Aktualnie podnoszę własne kompetencje psychoterapeutyczne uczęszczając do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej w ramach Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodku interwencji kryzysowej. Aktualnie pracuje jako biegły sądowy w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Prowadzę także warsztaty umiejętności społecznych, rozwoju osobistego. 

W powyższym zakresie ukończyłam studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu. Stale uczestniczę w kursach i konferencjach pogłębiających moją wiedzę i kompetencje. Pracuję pod superwizją doświadczonych psychologów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.